• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Triển khai các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" năm 2020

Ngày 16/11/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 495/CĐĐVN-TG về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11 - 12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 16/11/2020 05:37
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét