• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

    Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Triển khai Chỉ thị Liên tịch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Ngày 20/3/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN Về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Với mục đích nhằm: Quảng bá truyền thống, văn hoá EVN và những thành tựu, đóng góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 65 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự phát triển của đất nước; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là đối với thế hệ trẻ, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ ngành Điện đi trước.

Ghi nhận, biểu dương, phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành Điện lực Việt Nam; tạo động lực tinh thần để cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn EVN phát huy truyền thống, đề cao trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Công đoàn Điện lực Việt Nam gắn biển Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Đồng Văn 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam để tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của nhân dân và toàn xã hội về những thành tựu, đóng góp của Ngành điện trong công cuộc đổi mới đất nước; về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Ngành Điện đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với quá trình hình thành và phát triển cũng như chia sẻ với những khó khăn, thách thức của Tập đoàn trong việc thực hiện sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung Chỉ thị yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam phải được thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí, gắn với việc chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2019, tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn.

Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện cụ thể của đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng  ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức toàn Tập đoàn.

Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Chỉ thị Liên tịch cũng đã đưa ra chuỗi các hoạt động chi tiết, cụ thể từ cấp các đơn vị trực thuộc đến cấp Tập đoàn hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Nội dung chi tiết Chỉ thị Liên tịch đính kèm:

  • 21/03/2019 08:43
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét