• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến.

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 216/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung văn bản đính kèm.

  • 18/05/2020 02:44
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN