• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến.

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 216/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung văn bản đính kèm.

  • 18/05/2020 02:44
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN