• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019

Ngày 23/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 235/CĐĐVN-CSPL về việc tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 23/05/2019 04:03
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét