• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 30/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT, các đồng chí trong Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cùng 197 đại biểu chính thức được bầu từ các đơn vị trong toàn TCT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 - 2020 của EVNNPT; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động các cấp năm 2018 và tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty năm 2016 - 2018; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) và sử dụng các Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng, Xã hội của Tổng công ty; Báo cáo tổng hợp góp ý của Hội nghị NLĐ các cấp và tổng hợp đề xuất sửa đổi Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy định về công tác lao động tiền lương trình Hội nghị Người lao động TCT năm 2018;  Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến vào dự thảo các nội quy, quy chế trình Hội nghị Đại biểu Người lao động EVNNPT năm 2018 thông qua.

Đồng chí Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo SXKD 2016 - 2018, phương hướng 2018 - 2020 của Tổng công ty

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT; đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tham dự Hội nghị.

.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân EVNNPT nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 5 đồng chí và Bầu Thành viên đại diện cho tập thể người lao động EVNNPT tham gia đối thoại định kỳ gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Văn Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân EVNNPT báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban TTND

Trước sự chứng kiến của các Đại biểu tham dự Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng - Đại diện cho Người sử dụng lao động của EVNNPT và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn - Đại diện cho toàn thể Người lao động của EVNNPT đã ký Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT năm 2018.

Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2018

  • 05/11/2018 01:26
  • Theo: npt.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét