• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổng công ty Phát điện 2 hưởng ứng chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa”

Hưởng ứng chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông. Tổng công ty Phát điện 2 đã tăng cường các hoạt động thu gom rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV Tổng công ty.

Hưởng ứng Thư kêu gọi số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chung tay hành động giải quyết các vấn đề rác thải nhựa. Tổng công ty đã ban hành văn bản đến các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Sử dụng bình và ly thủy tinh thay thế cho chai nhựa, phục vụ cho tất cả các cuộc họp, hội nghị…

Cuộc họp của Tổng công ty Phát điện 2 không sử dụng chai nhựa

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCNV về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa được lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện chiến dịch “Chung tay bảo vệ môi trường - Nói không với rác thải nhựa”. Từ đó, khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ chất thải nhựa một lần, túi nilon khó phân hủy; tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của đơn vị và cộng đồng dân cư. Đến thời điểm hiện nay, tại tất cả các đơn vị thành viên trong Tổng công ty Phát điện 2 đã nghiêm túc thực hiện một cách tích cực, bên cạnh đó mỗi CBCNV còn tuyên truyền vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng thực hiện.

Các đơn vị thành viên trực thuộc EVNGENCO2 treo băng rôn “Nói không với rác thải nhựa”

Tham gia hưởng ứng chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa” mỗi CBCNV trong Tổng công ty Phát điện 2 đã và đang từng ngày thay đổi hành vi, thói quen tiêu dùng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, hình thành ý thức nói không với sản phẩm nhựa, túi nylon, ngay hôm nay và ngay bây giờ vì một Việt Nam xanh, vì Trái Đất xanh.

CBCNV Tổng công ty Phát điện 2 sử dụng bình thủy tinh thay thế chai nhựa

  • 14/10/2019 09:40
  • Ngọc Mi - EVNGENCO2
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét