•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.           Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng công ty Phát điện 1: Đánh giá Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn

Ngày 19/02, tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1, đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2018, triển khai nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 đánh giá cao thành tích Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong năm 2018; sự đoàn kết, nỗ lực của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực thi văn hóa doanh nghiệp. Lãnh đạo Tổng công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt việc giám sát thực hiện các chính sách, quy định đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ và công tác xã hội - từ thiện đạt kết quả tốt và được đông đảo công đoàn viên nhiệt tình tham gia.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2018

Năm 2018, Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; động viên người lao động tích cực học tập, lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty; xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Trong năm 2019, Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty tập trung vào việc: kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động tại các Công ty nhiệt điện, các Nhà máy thủy điện vùng sâu, vùng xa, về chấp hành các chế độ chính sách của Nhà nước, kỷ luật lao động trong sản xuất, kế hoạch nhiệm vụ của Tổng công ty; chủ trương tái cơ cấu, thay đổi mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tài chính, giải quyết lao động ngoài định biên; Tăng cường tuyên truyền giá trị văn hóa của ngành,Tổng công ty và đơn vị để người lao động tin tưởng gắn bó lâu dài với đơn vị.

Năm 2019, răng cường việc giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Thực hiện rà soát, bổ sung cảnh báo tại các vị trí trên công trường có nguy cơ mất an toàn lao động; Tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện các các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi NLĐ. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chủ đề năm 2019 của Tập đoàn “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty và 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.

  • 25/02/2019 09:14
  • Kiên Cường
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét