Tổng công ty Điện lực miền Nam: Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 8/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và Bình đẳng giới, công tác Nữ công năm 2018; đồng thời triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu gồm các Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách, BCH công đoàn và các Ban chuyên môn EVNSPC; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết với EVNSPC, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Ban VSTBPN, Ban Nữ công EVNSPC và đại diện các Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trực thuộc; về phía đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam có bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công. Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban VSTBPN EVN SPC chủ trì Hội nghị.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ  phụ nữ và Bình đẳng giới

Sau hai nội dung Báo cáo công tác VSTBPN & Bình đẳng giới, Báo cáo phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 do đại diện Ban VSTBPN và Ban Nữ công trình bày. Tại Hội nghị đã có 03 tham luận về những cách làm hay, kinh nghiệm tổ chức hoạt động đúc kết từ thực tế từ các đơn vị, như: “Tổ chức phong trào thi đua hai Giỏi trong hoạt động nữ công” của Ban Nữ công CĐCS Công ty Điện lực Bến Tre; “Chăm lo đời sống cho CBCNV và con CBCNV” của Ban Nữ công CĐCS Công ty Điện lực Sóc Trăng; và “Tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn” của Ban Nữ công CĐCS Cơ quan Tổng công ty.

Tham gia với Hội nghị, bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao những hoạt động về tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và hoạt động nữ công của EVNSPC; đồng thời biểu dương Ban Nữ công Tổng công ty và các đơn vị thành viên dù hoạt động kiêm nhiệm nhưng đều nỗ lực, chịu khó tìm hiểu và hoạt động tích cực để nâng cao hiệu quả của các phong trào. “Chính nhờ quan điểm đúng đắn về bình đẳng giới và sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên, mà hoạt động VSTBPN & Bình đẳng giới, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công của EVNSPC đã có những kết quả tích cực như ngày hôm nay”.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban VSTBPN EVNSPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban VSTBPN EVNSPC Nguyễn Văn Hợp khẳng định, trong năm 2018, Tổng công ty đã ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nữ CNVCLĐ, phát huy vai trò của nữ CNVLĐ trong mọi lĩnh vực, cho 3.246 nữ CNVCLĐ (chiếm tỷ lệ 14,97% lao động toàn Tổng công ty). Được lãnh đạo các cấp trong Tổng công ty quan tâm thực hiện, hoạt động VSTBPN và công tác nữ công từng bước đã đi vào thực chất của đời sống CNVLĐ, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hợp tặng hoa chúc mừng các cô, các chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chúc những bông hoa của Tổng công ty Điện lực miền Nam mãi mãi trẻ đẹp”, ông Nguyễn Văn Hợp đề nghị lãnh đạo các cấp, Ban VSTBPN và Ban Nữ công từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện để chị em nâng cao trình độ về mọi mặt, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; có biện pháp hỗ trợ chị em thực hiện tốt phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó tham gia các Cuộc thi “Nữ CNVCLĐ EVN sáng tạo”… cũng như các hoạt động giao lưu nhằm góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty cũng như cân bằng cuộc sống.

  • 12/03/2019 10:39
  • Xuan Thai - CĐ EVNSPC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét