• Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu năm 2017

Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại năm 2017 do Phó Chủ tịch Mai Đức Chính ký. Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào tháng 12.2017 tại Hà Nội.

Việc tuyên dương nhằm giới thiệu tới đông đảo cán bộ CĐ, NLĐ và xã hội những điển hình tiêu biểu trong hoạt động CĐ tại cơ sở, trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua thực hiện tốt công tác TƯLĐTT và đối thoại, từ đó nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong toàn hệ thống.

Trong tháng 8/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương CBCĐ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 

Theo đó, 100 Chủ tịch CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT và đối thoại sẽ được lựa chọn để tuyên dương. Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào tháng 12.2017 tại Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch CĐCS được lựa chọn phải thực sự xuất sắc tiêu biểu, có đóng góp quan trọng, thực chất trong việc thương lượng, ký kết thành công, tổ chức thực hiện hiệu quả TƯLĐTT và đối thoại. Ưu tiên Chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế tư nhân hoặc doanh nghiệp có từ 1.000 người lao động trở lên hoặc tỉ lệ NLĐ là đoàn viên CĐ đạt từ 80% trở lên. CĐCS nơi có Chủ tịch CĐCS được đề nghị tuyên dương đạt danh hiệu “CĐCS vững mạnh” trong năm 2016.

Các tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể bao gồm: Đối với Chủ tịch CĐCS được tuyên dương, là Chủ tịch CĐCS năng động, sáng tạo, có đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Bên cạnh làm tốt công tác TƯLĐTT và đối thoại, Chủ tịch CĐCS được tuyên dương tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và sự phát triển của doanh nghiệp.

Đối với công tác TƯLĐTT, TƯLĐTT được ký kết trong khoảng thời gian các năm 2015, 2016 hoặc 2017 nhưng phải đang còn hiệu lực ít nhất đến hết năm 2017 và được CĐ cấp trên chấm điểm đạt từ loại B trở lên (theo Hướng dẫn số 1580 ngày 21.10.2014 của Tổng LĐLĐVN hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS). TƯLĐTT được ký kết và thực hiện nghiêm túc là kết quả của quá trình thương lượng tích cực, chủ động, bền bỉ và giám sát thường xuyên việc thực hiện của ban chấp hành CĐ, đứng đầu là Chủ tịch CĐCS. Chủ tịch CĐCS chủ trì cùng BCH CĐCS thương lượng thành công, ký kết được TƯLĐTT cấp doanh nghiệp có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, nhất là các điều khoản về lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bữa ăn ca, chính sách cho lao động nữ… và được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tại doanh nghiệp.

Đối với công tác đối thoại, BCH CĐCS, đứng đầu là Chủ tịch CĐCS đã làm tốt công tác phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60P ngày 19.6.2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Việc đối thoại tại nơi làm việc đã kịp thời giải quyết được những yêu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nhất là những vấn đề lớn, bức xúc, được đông đảo NLĐ quan tâm.

Về tác động của TƯLĐTT và đối thoại đối với NLĐ và doanh nghiệp, việc thực hiện tốt công tác TƯLĐTT và đối thoại đã góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ, giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp, chính đáng của họ. Công tác TƯLĐTT và đối thoại tạo động lực để NLĐ tăng năng suất, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  • 27/09/2017 08:35
  • Theo Báo Lao động
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét