• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN vừa ký ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

Theo kế hoạch, ngày 23/11/2018 Tổng LĐLĐ VN sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN dưới hình thức Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu (dự kiến 64 điểm cầu; các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và 19 CĐ ngành, CĐ TCT trực thuộc Tổng LĐLĐ VN dự tại điểm cầu Hà Nội. Riêng CĐ Cao su VN tham dự hội nghị chung với LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh).

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Đại hội XII CĐVN - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức CĐ Việt Nam, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐ Việt Nam; để Nghị quyết của Đại hội sớm được triển khai tại các cấp CĐ trong cả nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ CĐ chủ chốt. 

Theo đó, Tổng LĐLĐ VN tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐ các cấp về những quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong tình hình mới. Và việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải gắn với thảo luận và xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

“Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp CĐ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

BCH Tổng LĐLĐ VN khoá XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội

Theo kế hoạch, cán bộ CĐ chủ chốt sẽ được học tập, quán triệt 5 Chuyên đề. Trong đó:

Chuyên đề 1: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN;

Chuyên đề 2: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới;

Chuyên đề 3: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới;

Chuyên đề 4: Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ;

Chuyên đề 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ VN, cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ CĐ chuyên trách từ CĐCS  trở lên; Chủ tịch CĐCS ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên CĐ trở lên sẽ tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

  • 02/11/2018 12:58
  • Theo: laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét