• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tại Hội nghị đã có 20 chuyên đề, 37 báo cáo tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết để góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì, điều hành Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực phía Bắc để góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh việc góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên, người lao động cả nước; qua các mục tiêu phát triển đất nước nhận diện rõ những thời cơ, thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đây là hội nghị quan trọng, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn trong nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Chủ đề của hội nghị góp ý là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”, trong thời gian qua các cấp Công đoàn đã tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động. Góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại diện 42 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong đó có Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Than Khoáng Sản, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Hàng Không Việt Nam đã tham gia các ý kiến tham luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, trực tiếp đến chủ đề hội nghị. Những vấn đề về đổi mới tổ chức hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn; những thách thức tổ chức công đoàn phải đối mặt trong thời gian tới…Đây là những ý kiến được Công đoàn các đơn vị đúc kết từ thực tiễn để góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tham gia góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đánh giá về những ý kiến này, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Đại hội XIII của Đảng cho biết: Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt của Đảng; Đảng hình thành trên nền tảng giai cấp công nhân, giờ mở rộng ra là người lao động. Tổ chức Công đoàn gắn bó máu thịt với Đảng, do đó xây dựng Đảng phải xuất phát từ nền tảng xây dựng tổ chức công đoàn của người lao động. Bên cạnh đó, cần nhìn vào thực trạng giai cấp công nhân hiện nay để xác định công việc sắp tới phải làm, nhằm xây dựng một giai cấp công nhân tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đây là hội nghị thứ hai sau Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức ngày 23/10 khu vực phía Nam. Sau Hội nghị này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các nhà khoa học để tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào đầu tháng 11/2020.

  • 26/10/2020 11:48
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét