• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 198/CĐĐVN ngày 08/5/2020 về việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chi tiết văn bản 198/CĐĐVN ngày 8/5/2020 đính kèm theo:

  • 08/05/2020 02:45
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét