• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 198/CĐĐVN ngày 08/5/2020 về việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chi tiết văn bản 198/CĐĐVN ngày 8/5/2020 đính kèm theo:

  • 08/05/2020 02:45
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét