• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Tổ chức các hoạt động về "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019

Ngày 10/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 281/CĐĐVN-TG về việc tổ chức các hoạt động về "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đình kèm:

  • 19/06/2019 04:27
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét