• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018

Ngày 29/3/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 106/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 29/03/2019 04:38
  • Ban Tài chính