•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấc cấp

Ngày 31/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 653/CĐĐVN-TG về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấc cấp, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 31/12/2019 01:01
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét