• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, Video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày 15/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoach số 231/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, Video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ (2023-2028).

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 18/04/2022 09:31
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét