• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổ chức Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Tập đoàn ĐLVN và Công đoàn ĐLVN phối hợp tổ chức.

Ngày 14/5/2/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 2438/EVN-TT về việc tổ chức Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" gửi các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 17/05/2019 11:09
  • Ban Truyền thông EVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét