• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video clip “Bài tập thể dục” để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 08/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 215/KH-CĐĐVN về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video clip “Bài tập thể dục” để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 12/04/2022 02:18
  • Ban TGNC Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét