• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook

Ngày 29 tháng 5 năm 2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 258 /CĐĐVN-TG về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook .

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm

  • 05/06/2019 04:33
  • Ban Tuyên giáo CĐĐLVN.