• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Văn bản số 352/CĐĐVN-TG ngày 24/8/2020 về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 27/08/2020 09:44
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét