• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên và người lao động

Ngày 05/8/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 333/CĐĐVN-TG về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 05/08/2020 03:33
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét