• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 199/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết văn bản số 199/CĐĐVN-TG đính kèm theo:

  • 08/05/2020 02:47
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét