• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 199/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết văn bản số 199/CĐĐVN-TG đính kèm theo:

  • 08/05/2020 02:47
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét