Thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 lần thứ 4 theo Quyết định 2606 và Quyết định 3022 của Tổng Liên đoàn

Ngày 16/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 409/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 lần thứ 4 theo Quyết định 2606 và Quyết định 3022 của Tổng Liên đoàn LĐVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 16/08/2021 03:19
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét