•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 23/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 644/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  •