• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 23/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 644/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 24/12/2019 01:29
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét