• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc EVN nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 23/02/2021 Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đã gửi thư chúc mừng các y, bác sĩ, cán bộ chăm sóc sức khỏe trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

  • 25/02/2021 08:45
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)