• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 12/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 594/TB-CĐĐVN Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết Thông báo đính kèm theo:

  • 13/12/2019 05:07
  • Văn Phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét