• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Thông báo về việc tổ chức Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2018

Ngày 17/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 421/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung Thông báo đính kèm:

  • 20/12/2018 01:50
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét