• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020

Ngày 31/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 617/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm theo:

  • 31/12/2020 04:32
  • Văn phòng CĐ ĐLVN