• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thống báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 01/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Thông báo số 360/TB-CĐĐVN về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nội  dung chi tiết Thông báo đính kèm

  • 01/09/2020 03:30
  • Văn Phòng - CĐĐVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét