• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thông báo triệu tập diễn viên tham gia công diễn chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện

Ngày 18/11/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 557/TB-CĐĐVN về việc triệu tập diễn viên tham gia công diễn chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung thông báo đính kèm theo:

  • 21/11/2019 01:38
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét