• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"; Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Ngày 04/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 524/TB-CĐĐVN về việc triệu tập đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tuyên giáo Công đoàn và Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Chi tiết Thông báo triệu tập đính kèm theo:

  • 04/11/2019 03:34
  • Văn Phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét