• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019

Ngày 25/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 468/CĐĐVN về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 27/09/2019 09:25
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét