• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

Ngày 15/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 402/CĐĐVN-CSPL về việc Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông báo đính kèm theo:

  • 16/08/2019 01:57
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét