• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngày 09/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 373/TB-CĐĐVN Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Nội dung Thông báo kèm theo:

  • 09/11/2018 10:08
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét