• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính năm 2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 01/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 141/CV-CĐĐVN về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 02/04/2019 09:06
  • Ban Tài chính, Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét