• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thông báo lịch tập huấn phần mềm báo cáo các hoạt động Công đoàn và Eoffice 3.0

Ngày 07/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 484/CV-CĐĐVN về việc thông báo lịch tập huấn phần mềm báo cáo các hoạt động Công đoàn và Eoffice 3.0 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 08/10/2019 12:50
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét