• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Thông báo Về việc sử dụng bộ nhận diện Giờ Trái đất 2019

Ngày 07/3/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 58/TB-EVN Về việc sử dụng bộ nhận diện Giờ Trái đất 2019 yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông báo đính kèm:

  • 13/03/2019 12:39
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét