Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

Văn bản đính kèm theo. 

  • 09/09/2021 01:38
  • Ban TGNC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét