•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019

Ngày 06/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 535/CĐĐVN-CSPL về việc thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm

  • 06/11/2019 01:18
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN