• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019

Ngày 06/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 535/CĐĐVN-CSPL về việc thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm

  • 06/11/2019 01:18
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN