•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

Ngày 12/9, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 452/CĐĐLVN-CSPL về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm:

  • 13/09/2019 07:40
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN