• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN

Ngày 31/10/2018, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 316/QĐ-CĐĐVN về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN.

Nội dung Quyết định kèm theo:

  • 01/11/2018 09:10
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét