• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN

Ngày 31/10/2018, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 316/QĐ-CĐĐVN về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN.

Nội dung Quyết định kèm theo:

  • 01/11/2018 09:10
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét