• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tham gia và tương tác Nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN” trên Facebook

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 377/CĐĐVN-TG về việc Tham gia và tương tác Nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN” trên Facebook, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 10/09/2020 03:06
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét