• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Tham gia tương tác, bình chọn "Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ"

Ngày 04/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số: 575/CĐĐVN-TG về việc tham gia tương tác, bình chọn "Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ" gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 07/12/2020 02:36
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN