• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2020

Ngày 01/6/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 235/CV-CĐĐVN về việc Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020 gửi các đơnv vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 02/06/2020 08:05
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét