• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

Ngày 28/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 188/CĐĐVN-TG về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 28/04/2020 12:55
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét