• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

Ngày 28/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 188/CĐĐVN-TG về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 28/04/2020 12:55
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét