• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 9/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 487/CĐĐVN-TG về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Đường link tham gia Cuộc thi như sau:

https://vcnet.vn/

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm:

  • 09/10/2019 04:13
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét