• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning

Ngày 02/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 574/CĐĐVN-TG về việc Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm:

  • 04/12/2019 10:18
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN