•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning

Ngày 02/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 574/CĐĐVN-TG về việc Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm:

  • 04/12/2019 10:18
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN