• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba

Ngày 23/10, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 501/CĐĐVN-TG về việc tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 28/10/2019 09:08
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét