Tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

Ngày 06/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 403/CV-CĐĐVN về việc tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 16/08/2021 03:28
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét