• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tấm gương giàu sáng tạo và đam mê công việc

Hơn 31 năm công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đồng chí Trần Đăng Ninh luôn tâm huyết với nghề và luôn có những ý tưởng sáng tạo đổi mới. Anh được Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng giao quản lý nhiều mảng công việc, nhiều yêu cầu nghiệp vụ mới và khó, có những công việc chưa có trên quy định. Đơn vị do anh quản lý luôn đòi hỏi sự sáng tạo kết hợp trải nghiệm mang tính thực tiễn cao.

Thay đổi để tiến bộ

Anh là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị với nhiều cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết. Anh luôn thổi lửa đam mê, khơi nguồn cho các ý tưởng sáng tạo qua các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, về nguồn và hoạt động thiền nguyện. Trong mọi hoạt động, anh luôn luôn trăn trở với sự đổi mới và tiến bộ của Công ty. Vì thế, anh luôn chủ động kết nối các ý tưởng sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể, cộng hưởng nguồn lực và thực hiện nhiều sáng kiến có giá trị cho toàn Công ty. Anh cùng lãnh đạo Công ty từng bước hoàn thành các nhiệm vụ, luôn khẳng định và thể hiện mình bằng tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Chia sẻ - Đổi mới”. Nhờ đó, tập thể Công ty đã kiến tạo nên một môi trường làm việc gắn bó, trẻ trung, thân thiện và đề cao sức sáng tạo, hợp tác giữa các đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ. Mỗi thành viên công ty gắn kết với nhau, nhiều ý tưởng sáng tạo đã được thắp sáng và triển khai thành công.

Đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó giám đốc Công ty Công nghệ thông tin, Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Sản phẩm sáng tạo đầy tâm huyết

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt hơn 31 năm lãnh đạo và quản lý Công ty, anh đã chỉ đạo triển khai thành công nhiều hệ thống, chương trình phần mềm tại tất cả các Điện lực trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tiếp tục quản lý hỗ trợ, phối hợp triển khai thành công các hệ thống FMIS, ERP, CMIS, Eoffice… Luôn luôn đổi mới trong công việc, anh đã đào tạo mỗi cán bộ trở thành cán bộ giỏi một việc biết nhiều việc, vừa vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, vừa am hiểu hệ thống công nghệ. Xác định quản lý, hỗ trợ gắn liền với giám sát cải tiến hệ thống, anh đã chỉ đạo và đồng hành cùng cán bộ triển khai các hệ thống chương trình phục vụ công tác kiểm soát quản trị sản xuất kinh doanh, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Sau hơn 31 năm liên tục gắn bó với Công ty Công nghệ thông tin, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, anh Trần Đăng Ninh là một tấm gương sáng tạo, một nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty.

  • 07/06/2019 03:28
  • Trần Thị Hương Lan - Công ty CNTT Điện lực miền Bắc
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét